Programy Lekowe

Programy Lekowe

Pomożemy Ci bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ

Program lekowy AMD

AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane jest z wiekiem i jest chorobą występującą częściej u osób po 45 roku życia. Choroba dotyczy centralnej siatkówki (plamki), czyli obszaru odpowiadającego za ostre widzenie obiektów w centrum pola widzenia pacjenta. AMD może przybierać dwie formy: tzw. „suchą”  gdy zwyrodnieniom siatkówki nie towarzyszy obrzęk oraz „mokrą” –  gdy ten obrzęk występuje.

Szczególnie niebezpieczne dla wzroku jest występowanie formy obrzękowej, która wymaga leczenia  z wykorzystaniem preparatów anty VEGF w formie zastrzyków do oka. Leki anty VEGF blokują powstawanie pod siatkówką nieprawidłowych naczyń, które są źródłem obrzęku. Wysiękowe AMD jest chorobą nieuleczalną, jednakże odpowiednio wcześnie podjęte leczenie preparatami anty VEGF spowalnia postęp choroby.

W Szpitalu św. Rafała  w Krakowie wykonujemy iniekcje oryginalnymi preparatami anty VERGF renomowanych firm, które są dostępne bezpłatnie w ramach NFZ. Są to leki: Eylea, Lucentis oraz Beovu. Pacjentom w bardzo zaawansowanych stadiach choroby, którzy nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych  wyznaczonych przez NFZ dla leczenia w ramach programu lekowego gwarantujemy dostęp do bezpłatnych zastrzyków z wykorzystaniem bevacizumabu (Avastinu).

Program lekowy DME

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) jest powikłaniem cukrzycy. Obydwa schorzenia mają wiele wspólnych czynników ryzyka, tj.:

  • czas trwania choroby – im dłużej pacjent choruje na cukrzycę tym większe jest ryzyko obrzęku plamki
  • utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi
  • wysokie ciśnienie krwi
  • wysoki poziom cholesterolu
  • palenie tytoniu
  • częste spożywanie alkoholu
  • siedzący tryb życia
  • otyłość

Plamka odpowiada za widzenie centralne, m. in. za ostrość wzroku, widzenie kontrastu. Pierwszymi objawami cukrzycowego obrzęku plamki jest pogorszenie ostrości wzroku, falowanie obrazu, łamanie się linii prostych. Obrzęk plamki powoduje z czasem utratę centralnej części widzenia – w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.

Cukrzycowy obrzęk plamki spowodowany jest zgromadzeniem się płynu w centralnej części siatkówki, czyli plamce. Obecność płynu jest efektem jego przenikania z uszkodzonych w przebiegu cukrzycy drobnych naczyń siatkówki i naczyniówki.

U chorych na cukrzycę, z powodu niedotlenienia komórek, produkowany jest w nadmiarze specjalny czynnik – VEGF, który uszkadza barierę między krwią, a siatkówką. Składniki krwi przeciekają do siatkówki, a wtedy zaczyna gromadzić się płyn, powodujący obrzęk, czyli uniesienie siatkówki.

Nieleczony obrzęk plamki może prowadzić do całkowitej utraty widzenia.

W Szpitalu św. Rafała w Krakowie prowadzimy leczenie pacjentów z DME z wykorzystaniem preparatów w postaci zastrzyków do wnętrza gałki ocznej. Są to zarówno preparaty anty VEGF (Bevacizumab, aflibercept, ranibizumab), jak i preparaty sterydowe (dexamethazon), również wykazujące skuteczność w ograniczaniu obrzęku  plamki  w przebiegu cukrzycy. We wszystkich przypadkach leczenie to jest całkowicie bezpłatne (w ramach NFZ).

Dodatkowo,  w razie konieczności wykonania u pacjenta laseroterapii siatkówki czy też zabiegu operacyjnego (witrektomii) gwarantujemy możliwość wykonania tych procedur w ramach NFZ.

Chcesz umówić się na wizytę lub uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas!

Dane kontaktowe

E-sklep Umów wizytę top