Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Usługi w ramach

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala św. Rafała liczy 10 łóżek i realizuje swoje zadania poprzez wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz zaawansowanych metod terapii.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (10 miejsc), oraz znajduje się w rejestrze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Propagujemy ideę transplantacji, aktywnie współpracując z Poltransplantem.

Szpital św. Rafała posiada 6 sal operacyjnych, 8 stanowisk wybudzeniowych oraz przedoperacyjną Poradnię Anestezjologiczną. Cechą wyróżniającą nasz Oddział jest wysoki poziom znieczuleń regionalnych, wykonywanych tu przy zastosowaniu jednoczesnego obrazu z USG.

Usługi:

  • konsultacje anestezjologiczne na pozostałych oddziałach szpitala
  • konsultacje anestezjologiczne, w tym przedoperacyjne
  • leczenie bólu pooperacyjnego (Szpital posiada certyfikat „Szpital bez bólu”)
  • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
  • znieczulenia do zabiegów

Dane kontaktowe

E-sklep Umów wizytę top