Programy dofinansowania

Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii

Nazwa Programu: Narodowy Program Transplantacyjny
Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury

Całkowita wartość: 524 448,00 PLN
Dofinansowanie: 500 000,00 PLN
Opis zadania: Projekt obejmuje zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego   

SCANMED Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zadania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego – USG Mindray Medical TE7 głowica C5-2s convex wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2-5 MHz, Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Opti flow urządzenie do donosowej terapii wysokoprzepływowej AIRVO2 oraz Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Urządzenie do przerywanego ucisku pneumatycznego.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota finansowania: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Opis zadania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego do Szpitala św. Rafała (ul. Bochenka 12 w Krakowie), w postaci: – USG Mindray Medical TE7 głowica C5-2s convex wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2-5 MHz; Opti flow urządzenia do donosowej terapii wysokoprzepływowej AIRVO2; urządzenie do przerywanego ucisku pneumatycznego. 

Modernizacja zbiornika tlenu wraz z montażem dwóch parownic wraz z dostosowaniem instalacji i wykonaniem prac budowlanych  

SCANMED Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zadania: Modernizacja zbiornika tlenu wraz z montażem dwóch parownic wraz z dostosowaniem instalacji i wykonaniem prac budowlanych w związku z walką z COVID-19 w Szpitalu Św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków. 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota dofinansowania: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Opis zadania: Modernizacja zbiornika tlenu wraz z montażem dwóch parownic, dostosowaniem instalacji i wykonaniem prac budowlanych. Zadanie obejmie swoim działaniem wszystkie oddziały podłączone do centralnej instalacji tlenu, w tym Oddział leczący pacjentów chorych na COVID. Inwestycja poprawi bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów poprzez uniezależnienie szpitala od częstych dostaw tlenu.

 

Narodowa Strategia Onkologiczna 

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania: zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem nadrzędnym jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. 

 

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020

SCANMED Spółka Akcyjna realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:
doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w Szpitalu Świętego Rafała w Krakowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 221 563,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100
Celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.  

E-sklep Umów wizytę top