Infolinia +48 12 629 88 00

Kontakt

Dyrekcja Szpitala św. Rafała

Katarzyna Palarska - Dyrektor Szpitala św. Rafała

Location

Szpital św. Rafała
Adama Bochenka 12
30-693 Kraków


Phone

12 38 55 670

Email

[email protected]

Punkt szczepień

Phone

880 784 205

Dział Usług Komercyjnych

Phone

Anna Szostak
785 053 708 Koordynator ds. Opieki Szpitalnej

Phone

Katarzyna Kawecka
785 057 870 Koordynator ds. Opieki Szpitalnej

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Dział Sprzedaży i Marketingu

Location

ul. Stefana Okrzei 1A,
03-715 Warszawa


Email

[email protected]

Dział administracji diagnostyki obrazowej

Phone

+48669989002

Phone

+48538632410

Dane formalne: Scanmed S.A.

Location

ul. Stefana Okrzei 1A,
03-715 Warszawa


NIP:
675 120 94 42
REGON:
351 618 159
Bank
mBank
Nr konta:
75 1140 1081 0000 2303 8800 1001

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, Kapitał zakładowy 132.923.640,00 PLN, w tym kapitał wpłacony 132.923.640,00 PLN

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Bartosz Rajski

Phone

+48 510 299 944

Phone

+48 12 629 89 27

Email

[email protected]

Koordynator Leczenia Onkologicznego

Phone

Ewa Kowalczyk
+48 512 094 656

Email

[email protected]

Centrum Leczenia Zeza i Oczopląsu

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 30

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 37

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 34
+48 510 299 942

Phone

Leczenie zeza
+48 510 299 942

Phone

Leczenie zaćmy
+48 785 052 123

Chirurgia Ogólna

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 20

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 38 55 761
+48 785 050 240

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Chirurgia Onkologiczna

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 3855720

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 3855721

Phone

Sekretariat medyczny
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)
+48 12 38 55 761

Ginekologia onkologiczna i uroginekologia

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 20

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny Informacje o zabiegach
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)
+48 12 38 55 761

Phone

Dział Usług komercyjnych
+48 785 057 870
+48 785 053 708

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Phone

Oddział
+48 12 385 57 43
+48 12 385 57 41

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 38 55 740

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 38 55 741

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 357 26 26 wew. 4
+48 883 304 622

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 357 26 26 wew 3
+49 883 304 621

Phone

Sekretariat medyczny
+48 664 016 651

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 00

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 01

Phone

Sekretariat medyczny i sekretariat ordynatora
+48 12 385 57 03

Phone

Dział usług komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 14

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 11

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 62
+48 785 057 109

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 25

Phone

Sekretariat medyczny
+48 669 989 001

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 38 55 751
+48 669 989 001

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Oddział Zabiegowy - Chirurgiczny

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 38 55 720

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)

Email

[email protected]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 14 50

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 14 50

Email

[email protected]

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 56 34

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 62

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Infolinia +48 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia