Infolinia +48 12 629 88 00

Kontakt

Dyrekcja Szpitala św. Rafała

Katarzyna Palarska - Dyrektor Szpitala św. Rafała

Location

Szpital św. Rafała
Adama Bochenka 12
30-693 Kraków


Phone

12 38 55 670

Email

[email protected]

Punkt szczepień

Phone

880 784 205

Dział Usług Komercyjnych

Phone

Anna Szostak
785 053 708 Koordynator ds. Opieki Szpitalnej

Phone

Katarzyna Kawecka
785 057 870 Koordynator ds. Opieki Szpitalnej

Phone

Wiktoria Kogut
532 348 371

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Dział Sprzedaży i Marketingu

Location

ul. Stefana Okrzei 1A,
03-715 Warszawa


Email

[email protected]

Dział administracji diagnostyki obrazowej

Phone

+48669989002

Phone

+48538632410

Dane formalne: Scanmed S.A.

Location

ul. Stefana Okrzei 1A,
03-715 Warszawa


NIP:
675 120 94 42
REGON:
351 618 159
Bank
mBank
Nr konta:
75 1140 1081 0000 2303 8800 1001

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, Kapitał zakładowy 132.923.640,00 PLN, w tym kapitał wpłacony 132.923.640,00 PLN

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Bartosz Rajski

Phone

+48 510 299 944

Phone

+48 12 629 89 27

Email

[email protected]

Koordynator Leczenia Onkologicznego

Phone

Ewa Kowalczyk
+48 512 094 656

Email

[email protected]

Centrum Leczenia Zeza i Oczopląsu

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 30

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 37

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 34
+48 510 299 942

Phone

Leczenie zeza
+48 510 299 942

Phone

Leczenie zaćmy
+48 785 052 123

Chirurgia Ogólna

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 20

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 38 55 761
+48 785 050 240

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Chirurgia Onkologiczna

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 3855720

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 3855721

Phone

Sekretariat medyczny
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)
+48 12 38 55 761

Ginekologia onkologiczna i uroginekologia

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 20

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny Informacje o zabiegach
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)
+48 12 38 55 761

Phone

Dział Usług komercyjnych
+48 785 057 870
+48 785 053 708

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Phone

Oddział
+48 12 385 57 43
+48 12 385 57 41

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 38 55 740

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 38 55 741

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 357 26 26 wew. 4
+48 883 304 622

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 357 26 26 wew 3
+49 883 304 621

Phone

Sekretariat medyczny
+48 664 016 651

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 00

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 01

Phone

Sekretariat medyczny i sekretariat ordynatora
+48 12 385 57 03

Phone

Dział usług komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 385 57 14

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 11

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 62
+48 785 057 109

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 25

Phone

Sekretariat medyczny
+48 669 989 001

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Email

[email protected]

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 38 55 751
+48 669 989 001

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Email

[email protected]

Oddział Zabiegowy - Chirurgiczny

Phone

Dyżurka lekarska
+48 12 38 55 720

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 57 21

Phone

Sekretariat medyczny
+48 785 050 240 (w godz. 7-15)

Email

[email protected]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 14 50

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 14 50

Email

[email protected]

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa

Phone

Dyżurka pielęgniarska
+48 12 385 56 34

Phone

Sekretariat medyczny
+48 12 385 57 62

Phone

Dział Usług Komercyjnych
+48 669 221 138
+48 785 057 870

Infolinia +48 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia