Infolinia +48 12 629 88 00
Wróć

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna przeznaczona jest dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu w POZ do wdrożenia odpowiedniego leczenia
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych

Szpital św. Rafała specjalizuje się w operacyjnym leczeniu nowotworów w ramach chirurgii onkologicznej, neurochirurgii oraz ginekologii onkologicznej.

Chirurgia onkologiczna

W ramach chirurgii onkologicznej leczymy m.in.:

 • raka piersi – leczenie oszczędzające pierś z weryfikacją węzła chłonnego wartowniczego (SNB), amputacje radykalne piersi,
 • raka jelita grubego i odbytnicy – zabiegi klasyczne i laparoskopowe,
 • czerniaka skóry – weryfikacja węzła chłonnego wartowniczego (SNB), ewentualnie resekcja pojedynczych zmian przerzutowych,
 • mięsaka tkanek miękkich,
 • raka tarczycy – operacje z wykorzystaniem neuromonitoringu umożliwiającego lokalizację nerwów krtaniowych wstecznych i zmniejszenie ryzyka powikłań,
 • guzy przerzutowe wątroby – termoablacja guzów (Acculis),
 • łagodne guzy piersi - wycięcie z wykorzystaniem biopsji gruboigłowej, wspomagane próżnią (tzw. biopsja mammotomiczna),
 • guzy / raki nerki - wycięcie guza nerki (NSS) lub wycięcie nerki,
 • raka jądra - wycięcie jądra z powodu guza,
 • raka gruczołu krokowego - wycięcie gruczołu krokowego klasyczne i laparoskopowe,
 • prowadzimy również weryfikację guzów piersi, tkanek miękkich, tarczycy, węzłów chłonnych pod kontrolą USG: biopsja gruboigłowa, biopsja cienkoigłowa.

Neurochirurgia

Oddział Kliniczny Neurochirurgii w Szpitalu św. Rafała specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia), a także schorzeń onkologicznych kręgosłupa.

W ramach neurochirurgii leczymy:

 • nowotwory mózgu – usuwanie guzów za pomocą mikrochirurgicznych operacji z użyciem śródoperacyjnej identyfikacji guza i dróg projekcyjnych oraz w wybranych przypadkach - metody wybudzeniowej,
 • nowotwory podstawy czaszki – operacje guzów drogą przez usta,
 • nowotwory kanału kręgowego i kręgosłupa.

Ginekologia onkologiczna

Aktualny postęp medycyny sprawia, że znaczna ilość zabiegów operacyjnych może zostać wykonana w sposób małoinwazyjny, czyli za pomocą niewielkich nacięć, przy takim samym lub nawet lepszym wynikiem w porównaniu do zabiegów wykonywanych klasycznie, z nacięciem nierzadko całego brzucha.

Nowotwory narządów rodnych dotyczą:

 • szyjki macicy,
 • błony śluzowej macicy,
 • jajników i jajowodów,
 • sromu i pochwy.

Zabiegi małoinwazyjne (laparoskopowe) znajdują zastosowanie w leczeniu raka szyjki macicy oraz raka endometrium (trzonu macicy). Metody te dedykowane są jednak we wczesnych postaciach raka. W Szpitalu św. Rafała diagnozujemy te nowotwory i leczymy laparoskopowo w większości przypadków.

W ramach procedur onkologicznych wykonujemy:

 • radykalne usunięcie macicy z jajnikami lub bez,
 • usunięcie macicy z przydatkami w raku trzonu macicy,
 • usunięcie węzłów chłonnych biodrowych,
 • usunięcie węzłów chłonnych okołoaortalnych metodą zaotrzewnową, jak i przezotrzewnową,
 • laparoskopową ocenę zaawansowania choroby w raku jajnika celem doboru właściwego sposobu leczenia.

Zabiegi laparoskopowe charakteryzują się znacznie mniejszą utratą krwi, w porównaniu do zabiegów otwartych, czyli z rozcięciem jamy brzusznej. Dodatkowo, ich niewielka inwazyjność sprawia, że Pacjentki dużo szybciej wracają do pełnej sprawności i zwykle już nawet po 3 dniach po operacji mogą zostać wypisane do domu.

W Szpitalu św. Rafała stosujemy nowoczesną metodę operacji raka szyjki macicy – TMMR (całkowita resekcja mesometrialna). Metoda ta została stosunkowo niedawno opracowana przez prof. Hoeckela z Uniwerystetu w Lipsku i umożliwia radykalne usunięcie macicy w tzw. embriologicznych granicach, czyli usunięcie tylko tych tkanek, które może zaatakować nowotwór, bez naruszania tkanek sąsiadujących. Metoda ta umożliwia zaoszczędzenie nerwów oraz unaczynienia narządów miednicy, które nie muszą być usuwane. Jedną z najczęstszych operacji tego typu jest operacja radykalnego usunięcia macicy sposobem Wertheima-Meigsa, nadal stosowana w wielu szpitalach. Dodatkowo, w ramach tej operacji usuwane są węzły chłonne, które mogą powodować nawrót choroby. Metoda ta sprawia, że można zrezygnować z późniejszego naświetlania miednicy, w połączeniu ze stosowaniem chemioterapii czyli radiochemioterapii.

Aby dodatkowo ograniczyć inwazyjność zabiegów wykonujemy usunięcie węzłów chłonnych okołoaortalnych w raku trzonu macicy metodą zaotrzewnową. Umożliwia ona łatwiejszy dostęp do operowanej okolicy wielkich naczyń (aorty oraz żyły główne) oraz uwidocznienie i pozostawienie nienaruszonymi nerwów przebiegających w pobliżu tych naczyń. Nerwy te mają istotny wpływ na pęcherz moczowy, odbytnicę oraz pochwę i tym samym zapewnienie odpowiedniego jej nawilżenia, co ma istotne znaczenie dla jakości życia i życia seksualnego Pacjentek po operacjach ginekologicznych.

W ramach ginekologii onkologicznej leczymy takie choroby jak:

Rak jajnika

Pełny zakres leczenia zarówno we wczesnych, jak i zaawansowanych stadiach. Współpracując ze specjalistami chirurgii wykonujemy rozległe operacje jamy brzusznej, zgodnie z aktualnymi europejskimi i światowymi wytycznymi postępowania.

Rak endometrium / rak trzonu macicy

Zabiegi radykalnego usunięcia macicy oraz usunięcia węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych. Preferowanym dostępem stosowanym w naszym Szpitalu jest dostęp laparoskopowy. Stosujemy również jako nieliczni w Polsce dostęp zaotrzewnowy, który dodatkowo zmniejsza obciążenia dla Pacjentki. W ramach projektu naukowego przeprowadzamy zabiegi biopsji węzłów wartowniczych, zmniejszające znacznie powikłania pooperacyjne.

Rak szyjki macicy

Zabiegi radykalnego usunięcia macicy oraz węzłów chłonnych. W ramach projektu naukowego zabiegi biopsji węzłów wartowniczych. Nowoczesne techniki radykalnego usunięcia macicy – TMMR – całkowita resekcja mesometrialna, która zmniejsza ryzyko wznowy nowotworu oraz ogranicza konieczność pooperacyjnego zastosowania leczenia uzupełniającego czyli radioterapii lub radiochemioterapii. Tym samym znacznie obniża ryzyko działań niepożądanych wpływających na jakość życia związanych z tym rodzajem leczenia.

Rak sromu

Operacje oszczędzające sromu oraz radykalne usunięcie sromu. Wykonujemy również zabiegi onkoplastyczne przywracające wygląd narządów płciowych i zmniejszające obciążenia psychiczne związane z tego rodzaju zabiegami.

Kontakt:

Koordynator Leczenia Onkologicznego

e-mail: [email protected]

Ewa Kowalczyk

tel.: 512 094 656

Infolinia +48 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia