Dr Krzysztof Zapałowicz z tytułem dr hab. w dziedzinie nauk medycznych

Uchwałą Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 r., dr Krzysztof Zapałowicz otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1981 r.) Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 r. na podstawie pracy z dziedziny chirurgii kręgosłupa. Absolwent podyplomowych studiów z Medycyny Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom w 2019 r.).

Praca w klinikach i oddziałach neurochirurgii: Wojewódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi (1982-1992), Szpitala Uniwersyteckiego w Amiens we Francji (1992-1995), Wojskowej Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1995-2013), Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach (kierował oddziałem w latach 2014-2016), Centralnego Szpitala Klinicznego im. K. Gibińskiego w Katowicach (od listopada 2017). Od 2019 r. współpraca ze Szpitalem SCANMED w Krakowie.

Autor 80 publikacji oraz 113 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Najliczniejsza grupa publikacji to 49 artykułów w czasopismach medycznych (jest pierwszym autorem 24 z nich). Autor monografii „Techniki chirurgiczne stosowane w leczeniu kręgosłupa osteoporotycznego” (2017 r.). Współautor (obok prof. Andrzeja Radka): dwóch rozdziałów podręcznika „Zarys Neurochirurgii” (1999 r.) i jednego rozdziału w książce „Dekada kości i stawów 2000-2010” (2000 r.) oraz książki „Atlas anatomii splotu ramiennego” (2005 r.). Współautor patentu na ochraniacz barku motocyklisty (2004 r.)

 

Nagrody

Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (2001 r.),

Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Brukseli (2000 r.),

List Gratulacyjny Premiera RP za osiągnięcia naukowe (2000 r.),

Nagroda „Złota Synapsa” przyznana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za współudział we wdrożeniu innowacyjnej metody leczenia depresji wszczepieniem stymulatora nerwu błędnego (2016 r.).

Odbył liczne szkolenia z chirurgii kręgosłupa oraz technik leczenia bólu. Wykładowca na kursach szkoleniowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa oraz przez Fundację na Rzecz Osteosyntezy Kręgosłupa (AOSpine).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Fundacji na Rzecz Osteosyntezy Kręgosłupa (AOSpine) z siedzibą w Szwajcarii, Europejskiego Towarzystwa Kręgosłupa (EUROSPINE) oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Główne zainteresowania medyczne to leczenie chorób kręgosłupa, splotu ramiennego i nerwów obwodowych oraz leczenie bólu.

Rozwijając te zainteresowania odbył liczne szkolenia z chirurgii kręgosłupa w ośrodkach zagranicznych. W 2016 r. odbył na uniwersytecie w Barcelonie szkolenie z zastosowania technik interwencyjnych w leczeniu bólu przewlekłego, zorganizowane przez Europejskie Towarzystwo Anestezji Regionalnej (ESRA), ponadto ukończył studia „Medycyna Bólu”.

 

Dr hab.n.med. Krzysztof Zapałowicz specjalizuje się w operacjach z zakresu:

GŁOWY: tętniaki wewnątrzczaszkowe, ropnie mózgu, guzy wewnątrzczaszkowe, urazy czaszkowo-mózgowe, rekonstrukcje czaszki;

KREGOSŁUPA: przepukliny krążków międzykręgowych, choroby zwyrodnieniowe, kręgozmyk, urazy, nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego, małoinwazyjne zabiegi wertebroplastyki i kyfoplastyki (leczenie złamań na tle osteoporozy czy naczyniaków kręgów), wszczepianie stymulatorów rdzenia kręgowego w leczeniu bólu;

SPLOTU RAMIENNEGO i NERWÓW: leczenie urazów i guzów, operacje leczenie zaburzeń uciskowych nerwów obwodowych kończyny górnej i dolnej (zespoły cieśni: górnego otworu klatki piersiowej, kanału nadgarstka, kanału Guyona, rowka nerwu łokciowego, nerwu strzałkowego, kanału stępu i innych), wszczepianie stymulatora nerwu błędnego;

LECZENIE BÓLU: zabiegi wykonywane ambulatoryjnie pod kontrolą ultrasonografii (USG) lub na bloku operacyjnym pod kontrolą obrazu rentgenowskiego, takie jak: blokady przeciwbólowe i przeciwzapalne (iniekcje sterydów w pobliże nerwów obwodowych oraz w pobliże kręgosłupa), odnerwienie przeciwbólowe (termolezja lub kriolezja).

E-sklep Umów wizytę top