Akademia Leczenia Ran – byliśmy obecni

W dniach 21-22 marca nasi lekarze oraz pielęgniarki uczestniczyli w trzeciej edycji Wound Care & Management Academy (Akademii Leczenia Ran), zorganizowanej przez profesora Michała Zembalę, wybitnego kardiochirurga i transplantologa oraz Anetę Zymon, specjalistkę w dziedzinie leczenia ran. W tracie dwóch dni konferencji zorganizowano: liczne sesje skupione wokół chorób starszych osób i ich problemów, fascynujące debaty, eksperckie panele, sesje pro-kontra oraz sesje przypadków klinicznych.  W akademii uczestniczyli wybitni specjaliści, a wydarzeniu towarzyszyły kreatywne warsztaty praktyczne, m.in. leczenia ran, prowadzone przez praktyków.

W panelu dyskusyjnym pt. ,,Czy jesteśmy gotowi na standaryzację procesu leczenia przewlekłych ran – wytyczne czy rekomendacje?” wzięła udział mgr Iwona Kazek, Dyrektor Szpitala św. Rafała oraz inni eksperci: profesor Tomasz Banasiewicz, doktor Przemysław Lipiński, profesor Dariusz Bazaliński, mgr Zofia Małas oraz doktor Magdalena Łasińska-Kowara. Podczas dyskusji poruszono nie tylko kwestię medycznej gotowości do standaryzacji procesu leczenia ran, lecz również zagadnienia systemowe, takie jak wycena usług w tym obszarze oraz plan działań mających na celu wprowadzenie widocznych zmian.

„Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących standardów medycznych, aby mogły one znaleźć odzwierciedlenie w procedurach wykonywanych na oddziałach szpitalnych i w przychodniach” – podkreślała mgr Iwona Kazek, Dyrektor Szpitala św. Rafała.

Akademia stała się owocnym miejscem wymiany informacji, doświadczeń, a uzyskana wiedza umożliwi dalsze postępy w dziedzinie leczenia ran naszych pacjentów.

E-sklep Umów wizytę top