Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Usługi w ramach

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala św. Rafała prowadzi kompleksową terapię w warunkach pobytu dziennego. Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego i innych badań.

Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu i interwencyjnemu:

 • po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • angioplastyce wieńcowej i tętnic obwodowych
 • zabiegach kardiochirurgicznych
 • niewydolności serca
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału dziennego

Dane kontaktowe

Zespół

 • Lek. Mariusz Wiśniewski

Nasi fizjoterapeuci

 • Marcin Kubala, magister fizjoterapii
 • Łukasz Kamiński, magister fizjoterapii
Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Usługi płatne/usługi w ramach

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Szpitala św. Rafała specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego w stanach nagłych i w trybie planowym. Chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi (w tym świeżym zawałem serca), przyjmowani są bezpośrednio do zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej.

Zespół tworzy grono doświadczonych specjalistów kardiologów, pielęgniarek i techników z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wspomaganych przez specjalistów innych dziedzin pracujących w Szpitalu św. Rafała. Zaplecze diagnostyczne stanowi nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa oraz Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki pobytu w postaci pokoi jedno i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym, a 24 godzinny dyżur kardiologiczny umożliwia bieżące monitorowanie stanu zdrowia hospitalizowanych Pacjentów.

Usługi:

 • Diagnostyka i terapia z zakresu elektrokardiologii: implantacje rozruszników serca, kardiowerterów – defibrylatorów (ICD) i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT-P, CRT-D) oraz ich wymiana; diagnostyka zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacje dodatkowych dróg przewodzenia w sercu, ablacje migotania i trzepotania przedsionków oraz ognisk arytmii komorowej
 • Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: koronarografia, cewnikowanie lewego i prawego serca, wentrykulografia, angiografia, zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów uwalniających lek (DES); inwazyjna ocena czynnościowa zmian granicznych: ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS), ocena cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR), iFR, ocena metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT); implantacja i leczenie z zastosowaniem kontrpulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)
 • Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii nieinwazyjnej: leczenie ostrych stanów kardiologicznych, w tym ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej) na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK); diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu kardiologii (m.in.: badanie echokardiograficzne, badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE), echokardiografia obciążeniowa, USG naczyń, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy na bieżni ruchomej)

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Operatorzy

 • dr n.med Dawid Miśkowiec 
 • dr n.med Haval Qawoq 
 • dr n.med Agnieszka Czunko 

Pielęgniarz Oddziałowy

 • Mgr Marek Salamon
Pododdział Chirurgii Kręgosłupa

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa

Usług płatne / usługi w ramach

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa specjalizuje się w operacyjnym leczeniu chorób kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego.

Usługi:

 • minimalnie inwazyjne, mikroskopowe operacje dyskopatii: dyskopatia szyjna, lędźwiowa, piersiowa
 • operacje zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (wąski kanał kręgowy, kręgozmyk)
 • zabiegi stabilizacji kręgosłupa (w urazach, nowotworach, chorobie zwyrodnieniowej, kręgozmykach, niestabilności kręgosłupa)
 • chirurgia nerwów obwodowych: zespoły cieśni nadgarstka, nerwu łokciowego
 • operacje neuroonkologiczne guzów kręgosłupa, kanału kręgowego oraz nerwów obwodowych wykonywane w ramach pakietu onkologicznego
 • przeciwbólowa termolezja (niszczenie nerwów czuciowych)

Dane kontaktowe

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Usługi płatne / usługi w ramach

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala św. Rafała tworzy zespół doświadczonych ortopedów, którzy stosując nowoczesne metody leczenia, zapewniają Pacjentom opiekę od rozpoznania po leczenie chorób i urazów narządów ruchu.

Oferujemy kompleksowe leczenie schorzeń ortopedycznych, w tym zmian zwyrodnieniowych stawów, a także konsekwencji wielomiejscowych urazów sportowych. Zajmujemy się także powikłaniami po implantacji endoprotez stawu biodrowego, kolanowego z zastosowaniem najnowszych technik operacyjnych oraz implantów rewizyjnych.

Otwarcie nowego Pododdziału Chirurgii Kręgosłupa pozwoliło na poszerzenie oferty terapeutycznej dla Pacjentów ze schorzeniami i urazami kręgosłupa. Rozwijamy także Dział Onkologii i Patologii kostno-stawowej, który jest częścią leczenia onkologicznego.

Usługi:

 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – usługi płatne/ NFZ
 • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego – usługi płatne/ NFZ 
 • Endoprotezoplastyka stawu łokciowego – usługi płatne/ NFZ 
 • Endoprotezoplastyka stawu barkowego – usługi płatne/ NFZ 
 • Endoprotezoplastyka stawu skokowego – usługi płatne/ NFZ 
 • Endoprotezoplastyka nadgarstkowo-śródręcznego kciuka (CMCI) – usługi płatne/ NFZ 
 • Endoprotezoplastyka stawu promieniowo-nadgarstkowego – usługi płatne/ NFZ 
 • Artroskopie wszystkich stawów (kolanowego, barkowego, łokciowego, biodrowego, skokowego, nadgarstka) – usługi płatne/ NFZ
 • Zabiegi rewizyjne endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego – usługi płatne/ NFZ
 • Zabiegi rekonstrukcyjne kończyn górnych i dolnych: ścięgna, więzadła, chrząstki – usługi płatne/ NFZ
 • Korekcje wad wrodzonych i nabytych oraz deformacji kończyn: halluksy, stopy szpotawe – usługi płatne/ NFZ
 • Zaawansowane zabiegi z zakresu spondyloortopedii z uwzględnieniem wad wrodzonych, rozwojowych, deformacje pourazowe, skoliozy, kręgozmyki i inne – usługi płatne/ NFZ
 • Zaopatrzenia złamań i urazów układu kostno- stawowo- mięśniowego – usługi płatne/ NFZ
 • Minimalnie inwazyjne mikroskopowe operacje dysków: dyskopatia szyjna, lędźwiowa – usługi płatne/ NFZ
 • Operacje zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (wąski kanał kręgowy, kręgozmyk) – usługi płatne/ NFZ
 • Implantacje kręgosłupowe (w urazach, nowotworach, chorobie zwyrodnieniowej, kręgozmykach, niestabilności kręgosłupa) – usługi płatne/ NFZ
 • Operacje guzów kanału kręgowego – usługi płatne/ NFZ
 • Chirurgia nerwów obwodowych: zespoły cieśni nadgarstka, nerwu łokciowego – usługi płatne/ NFZ

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Rezydenci

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Ewa Dzięba

Nasi fizjoterapeuci

 • Natalia Serafin, magister fizjoterapii
 • Dorota Mazurkiewicz, magister fizjoterapii
Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej

Usługi płatne / usługi w ramach

Szpital św. Rafała oferuje kompleksową rehabilitację w ramach oddziału szpitalnego dla Pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, zwyrodnieniowymi i reumatologicznymi.

W ramach pobytu oferujemy:

 • całodobową, wielospecjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
 • fizjoterapię
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną
 • terapię psychologiczną i neuropsychologiczną
 • terapię zajęciową
 • dostęp do pracowni zaopatrzenia ortopedycznego

Do każdego Pacjenta dobierany jest odpowiedni program rehabilitacji, dostosowany do rodzaju schorzeń, realizowany przez wybitnych specjalistów przy użyciu zaawansowanych metod i nowoczesnego sprzętu.

Dane kontaktowe

Ordynator

 • lek. Marcin Jezierski

Zespół

 • Lek. Magdalena Blaźniak-Filuś

Rezydenci

 • Lek. Magdalena Machała
 • Lek. Martyna Łapuszek
 • Lek. Ada Strohanava

Psycholodzy

 • mgr Ewa Wszendybył 
 • mgr Artur Sobczyk 

Logopedzi

 • mgr Aleksandra Wierzbicka-Semkło 
 • mgr Dorota Karpała 

Terapeuta zajęciowy

 • mgr Adam Durlak 

Nasi fizjoterapeuci

 • Mariusz Wójcik, specjalista fizjoterapii
 • Klaudia Myłek, magister fizjoterapii
 • Zuzanna Zatorowska, licencjat fizjoterapii

Pielęgniarka oddziałowa

 • Dorota Bałtowska
Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Usługi płatne / usługi w ramach

Oddział Neurochirurgii w Szpitalu św. Rafała specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu schorzeń mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa oraz obwodowego układu nerwowego.

Usługi:

 • operacje guzów mózgu we wszystkich położeniach oraz guzów przysadki (w ramach pakietu onkologicznago), chorób naczyniowych (tętniaki i naczyniaki),
 • operacje wodogłowia i innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym także zaopatrywanie urazów czaszkowo-mózgowych
 • zabiegi z zakresu neurochirurgii czynnościowej (stymulacja struktur głębokich mózgu w chorobie Parkinsona, stymulacja nerwu błędnego w padaczce lekoopornej, operacje mikrochirurgiczne neuralgii nerwu trójdzielnego)
 • operacje w schorzeniach zwyrodnieniowych i dyskopatycznych kręgosłupa (wypadnięcie dysku – rwa kulszowa, stenoza kanału kręgowego), także z użyciem implantów oraz z zastosowaniem metod małoinwazyjnych, takich jak przezskórna stabilizacja (pozwalająca w minimalnie inwazyjny sposób leczyć m.in. złamania pourazowe kręgosłupa) oraz wertebroplastyka (przezskórne cementowanie złamanych trzonów kręgów w osteoporozie, urazach i chorobach nowotworowych)
 • operacje neuroonkologiczne guzów kręgosłupa, kanału kręgowego oraz guzów nerwów obwodowych z użyciem techniki mikrochirurgicznej
 • operacje zespołu cieśni nadgarstka, cieśni nerwu łokciowego oraz uszkodzeń pourazowych nerwów obwodowych z możliwością zespolenia nerwów przeszczepami kablowymi

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Rezydenci

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Dorota Bałtowska
Chirurgia Onkologiczna

Chirurgia Onkologiczna

Usługi płatne / usługi w ramach

Chirurgia onkologiczna w Szpitalu św. Rafała obejmuje kompleksowe leczenie Pacjentów z chorobami nowotworowymi, prowadzone przez doświadczony, wielodyscyplinarny zespół profesjonalistów. Terapia łączy postępowanie chirurgiczne z chemioterapią/radioterapią.

Usługi:

 • chirurgia narządowa nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego, odbytu, wątroby i dróg żółciowych, trzustki i brodawki Vatera) oraz nowotworów podścieliska i neuroendokrynnych układu pokarmowego
 • chirurgia profilaktyczna w onkologii
 • diagnostyka przedoperacyjna i kwalifikacja do operacji w nowotworach
 • leczenie chorych z przerzutami
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich, czerniaka, raka i innych wybranych nowotworów skóry
 • leczenie neoadiuwantowe, pierwotne chirurgiczne oraz wtórne nawrotowego miejscowo i regionalnie raka piersi
 • leczenie nieresekcyjnych nowotworów trzustki i wątroby przy użyciu metody NanoKnife i termoablacji mikrofalowej Acculis
 • leczenie nowotworów tarczycy, przytarczyc z neuromonitoringiem
 • rekonstrukcja i onkoplastyka piersi
 • leczenie operacyjne nowotworów gruczołu krokowego
 • leczenie operacyjne nowotworów nerki

Dane kontaktowe

Chirurgia Ogólna

Chirurgia Ogólna

Usługi płatne / usługi w ramach

Chirurgię ogólną Szpitala św. Rafała tworzy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Bazując na nowoczesnych technologiach oraz wykwalifikowanej kadrze medycznej zapewniamy możliwość wykonania pełnego zakresu zabiegów, w tym metodami małoinwazyjnymi.

Usługi:

 • chirurgia klasyczna: operacje tarczycy z neuromonitoringiem nerwów krtaniowych; przepuklin brzusznych z siatką i bez wszczepu z wykorzystaniem swoich autogennych tkanek metodą Desarda; operacje narządowe w chorobach nienowotworowych
 • chirurgia małoinwazyjna: pęcherzyka żółciowego, wątroby, wyrostka robaczkowego, jelita grubego, przepuklin, żylaków powrózka nasiennego, owrzodzeń żylnych – metodą kruroskopii, guzków krwawniczych – metodą RFITTH Celon, videtorakoskopii
 • procedury endoskopowe: gastroskopia diagnostyczna i zabiegowa, kolonoskopia, ERCP, PTC, bronchoskopia, mediastinoskopia, mediastinotomia

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Rezydent

 • Lek. Oskar Żywiczka
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Usługi w ramach

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala św. Rafała liczy 10 łóżek i realizuje swoje zadania poprzez wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz zaawansowanych metod terapii.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (10 miejsc), oraz znajduje się w rejestrze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Propagujemy ideę transplantacji, aktywnie współpracując z Poltransplantem.

Szpital św. Rafała posiada 6 sal operacyjnych, 8 stanowisk wybudzeniowych oraz przedoperacyjną Poradnię Anestezjologiczną. Cechą wyróżniającą nasz Oddział jest wysoki poziom znieczuleń regionalnych, wykonywanych tu przy zastosowaniu jednoczesnego obrazu z USG.

Usługi:

 • konsultacje anestezjologiczne na pozostałych oddziałach szpitala
 • konsultacje anestezjologiczne, w tym przedoperacyjne
 • leczenie bólu pooperacyjnego (Szpital posiada certyfikat „Szpital bez bólu”)
 • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 • znieczulenia do zabiegów

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Rezydenci

 • Lek. Sylwia Lipska
 • Lek. Katarzyna Bąk 
 • Lek. Paweł Czerwonka 
 • Lek. Valentyn Bakhnivskyi 
 • Lek. Szymon Jabłoński 
 • Lek. Tomasz Gorzkowicz 
 • Lek. Arman Karapetyan 
 • Lek. Alicja Strzałka 
 • Lek. Marcin Pluta 
 • Lek. Łukasz Jabłoński 

Pielęgniarka oddziałowa

 • Mgr Magdalena Mularz
Programy Lekowe

Programy Lekowe

Pomożemy Ci bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ

Program lekowy AMD

AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane jest z wiekiem i jest chorobą występującą częściej u osób po 45 roku życia. Choroba dotyczy centralnej siatkówki (plamki), czyli obszaru odpowiadającego za ostre widzenie obiektów w centrum pola widzenia pacjenta. AMD może przybierać dwie formy: tzw. „suchą”  gdy zwyrodnieniom siatkówki nie towarzyszy obrzęk oraz „mokrą” –  gdy ten obrzęk występuje.

Szczególnie niebezpieczne dla wzroku jest występowanie formy obrzękowej, która wymaga leczenia  z wykorzystaniem preparatów anty VEGF w formie zastrzyków do oka. Leki anty VEGF blokują powstawanie pod siatkówką nieprawidłowych naczyń, które są źródłem obrzęku. Wysiękowe AMD jest chorobą nieuleczalną, jednakże odpowiednio wcześnie podjęte leczenie preparatami anty VEGF spowalnia postęp choroby.

W Szpitalu św. Rafała  w Krakowie wykonujemy iniekcje oryginalnymi preparatami anty VERGF renomowanych firm, które są dostępne bezpłatnie w ramach NFZ. Są to leki: Eylea, Lucentis oraz Beovu. Pacjentom w bardzo zaawansowanych stadiach choroby, którzy nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych  wyznaczonych przez NFZ dla leczenia w ramach programu lekowego gwarantujemy dostęp do bezpłatnych zastrzyków z wykorzystaniem bevacizumabu (Avastinu).

Program lekowy DME

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) jest powikłaniem cukrzycy. Obydwa schorzenia mają wiele wspólnych czynników ryzyka, tj.:

 • czas trwania choroby – im dłużej pacjent choruje na cukrzycę tym większe jest ryzyko obrzęku plamki
 • utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi
 • wysokie ciśnienie krwi
 • wysoki poziom cholesterolu
 • palenie tytoniu
 • częste spożywanie alkoholu
 • siedzący tryb życia
 • otyłość

Plamka odpowiada za widzenie centralne, m. in. za ostrość wzroku, widzenie kontrastu. Pierwszymi objawami cukrzycowego obrzęku plamki jest pogorszenie ostrości wzroku, falowanie obrazu, łamanie się linii prostych. Obrzęk plamki powoduje z czasem utratę centralnej części widzenia – w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.

Cukrzycowy obrzęk plamki spowodowany jest zgromadzeniem się płynu w centralnej części siatkówki, czyli plamce. Obecność płynu jest efektem jego przenikania z uszkodzonych w przebiegu cukrzycy drobnych naczyń siatkówki i naczyniówki.

U chorych na cukrzycę, z powodu niedotlenienia komórek, produkowany jest w nadmiarze specjalny czynnik – VEGF, który uszkadza barierę między krwią, a siatkówką. Składniki krwi przeciekają do siatkówki, a wtedy zaczyna gromadzić się płyn, powodujący obrzęk, czyli uniesienie siatkówki.

Nieleczony obrzęk plamki może prowadzić do całkowitej utraty widzenia.

W Szpitalu św. Rafała w Krakowie prowadzimy leczenie pacjentów z DME z wykorzystaniem preparatów w postaci zastrzyków do wnętrza gałki ocznej. Są to zarówno preparaty anty VEGF (Bevacizumab, aflibercept, ranibizumab), jak i preparaty sterydowe (dexamethazon), również wykazujące skuteczność w ograniczaniu obrzęku  plamki  w przebiegu cukrzycy. We wszystkich przypadkach leczenie to jest całkowicie bezpłatne (w ramach NFZ).

Dodatkowo,  w razie konieczności wykonania u pacjenta laseroterapii siatkówki czy też zabiegu operacyjnego (witrektomii) gwarantujemy możliwość wykonania tych procedur w ramach NFZ.

Chcesz umówić się na wizytę lub uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas!

Dane kontaktowe

Leczenie Zaćmy

Leczenie Zaćmy

Usługi płatne/ usługi w ramach

W ramach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia obok operacyjnego leczenia zeza i oczopląsu wykonywane są zabiegi operacyjnego leczenia zaćmy. Opiekę nad Pacjentami sprawuje profesjonalny zespół lekarski i pielęgniarski. Blok operacyjny Oddziału wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji pozwalający na wykonywanie zabiegów nowoczesnymi technikami operacyjnymi. Pozwoliło to również skrócić czas pobytu chorego w Szpitalu. Zanim Pacjent podda się zabiegowi, podczas wizyty kwalifikującej przechodzi diagnozę stanu oczu. Na tej podstawie dobierana jest odpowiednia do wszczepienia soczewka wewnątrzgałkowa. Zabieg jest bezbolesny i trwa około 15 minut.

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Pielęgniarka oddziałowa

 • Marta Borońska
Centrum Leczenia Zeza i Oczopląsu

Centrum Leczenia Zeza i Oczopląsu

Usługi płatne/ usługi w ramach

Szpital św. Rafała to wiodący ośrodek w Polsce i Europie zajmujący się leczeniem zeza oraz oczopląsu. Doświadczony i wyspecjalizowany Zespół zajmujący się leczeniem tych schorzeń współpracuje ze sobą od ponad 20 lat, osiągając liczne sukcesy kliniczne.
Nasi Pacjenci otaczani są kompleksową opieką począwszy od diagnostyki, leczenia zachowawczego, aż po leczenie operacyjne i kontrole po zabiegach. Plan leczenia dobierany jest indywidualnie – w zależności od: ostrości wzroku, rodzaju zeza, możliwości wyrównania wady okularami oraz akceptacji okularów przez Pacjenta. Każdego roku w Centrum Leczenia Zeza i Oczopląsu operowanych jest blisko 2000 Pacjentów, z których 98% uzyskuje dobre wyniki operacyjne – jeden z najwyższych wskaźników w Europie. W Centrum leczone są zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

Dane kontaktowe

E-sklep Umów wizytę top