Małopolskie centrum chirurgii barku

Małopolskie centrum chirurgii barku

w Szpitalu św. Rafała oferuje Pacjentom kompleksową opiekę w zakresie schorzeń stawu barkowego, od leczenia zachowawczego, poprzez zabiegi ambulatoryjne (np. iniekcje dostawowe pod kontrolą USG), po leczenie operacyjne.

Zapewniamy pełną diagnostykę w zakresie konsultacji, badań obrazowych (ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego). W procesie terapeutycznym wykorzystujemy nowoczesne metody leczenia zachowawczego oraz operacyjnego – małoinwazyjne zabiegi artroskopowe. Pacjentom proponujemy również rozwiązania profilaktyczne oraz rehabilitacyjne.

Leczenie oraz opieka nad Pacjentem sprawowana jest przez doświadczony, wielodyscyplinarny zespół specjalistów z zakresu ortopedii. Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywane w polskich i międzynarodowych ośrodkach o uznanej renomie.

Małopolskie Centrum Chirurgii Barku w Szpitalu św. Rafała skupia w jednym miejscu wykwalifikowany zespół ortopedów, którzy na co dzień związani są ośrodkami medycznymi na terenie Małopolski. Dzięki czemu, Naszym Pacjentom zapewniamy kontakt z wysokiej klasy specjalistą, w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.

 

 ZADZWOŃ: 12 298 45 80      NAPISZ DO NAS

Niestabilność i zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego ACJ

Niestabilność ACJ wiąże się z reguły z upadkiem na rowerze lub nartach i rozerwaniem stawu oraz stabilizujących obojczyk więzadeł kruczo-obojczykowych. Leczenie polega na artroskopowej rekonstrukcji z ponowną stabilizacją obojczyka. W przypadkach przewlekłych prowadzimy leczenie rekonstrukcyjne wykorzystując do stabilizacji oprócz implantów, dodatkowo pobrane ścięgna pacjenta.
Długo rozwijające się zmiany zwyrodnieniowe tego stawu towarzyszą często uszkodzeniu pierścienia rotatorów w przebiegu ciasnoty podbarkowej i mogą być usuwane artroskopowo z zachowaniem stabilności ACJ. 

Niestabilność stawu ramiennego

Najczęściej wiąże się z przebytym urazem, szczególnie u osób aktywnych. Ryzyko kolejnych zwichnięć występuje zwłaszcza u osób młodych.
Leczenie polega na artroskopowym odtworzeniu uszkodzonego obrąbka i więzadeł obrąbkowo-ramiennych – techniki Bankart/BLS. W przypadku towarzyszących uszkodzeń panewki z ubytkiem kości poszerzamy procedurę, by odtworzyć prawidłowy tor barku – poprzez rekonstrukcje kostne – technika Latarjet, bone block.
U Pacjentów z wielokierunkową niestabilnością, bez urazu w wywiadzie, prowadzimy program rehabilitacji znacznie ograniczając konieczność leczenia operacyjnego.

Pozostałe schorzenia barku

Skutecznie leczymy również zespół ciasnoty podbarkowej, wapniejące zapalenie pierścienia rotatorów, czy tez obkurczające zapalenie torby stawowej (bark zamrożony) – kompleksowo równoważąc leczenie rehabilitacyjne z leczeniem operacyjnym.
Leczymy także pozostałe patologie barku, w tym urazy i złamania z indywidualizacją procesu leczenia, w tym doboru implantów, jak również rehabilitacji pozabiegowej – przyspieszając powrót do pełnej sprawności.

Uszkodzenia pierścieni rotatorówТравми ротаторної манжети плечаUszkodzenia pierścieni rotatorów

Problem dotyczy mięśni odpowiedzialnych za ruch stawu ramiennego i najczęściej objawia się bólem i ograniczeniem odwodzenia barku: problemy z uczesaniem się, czy zapięciem stanika. Leczenie polega na rekonstrukcji uszkodzonego przyczepu ścięgien pierścienia rotatorów (ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego (SST), podgrzebieniowego (IST), podłopatkowego (SSC) i obłego mniejszego), celem zniesienia bólu i odtworzeniem pełnego zakresu ruchu.

W przypadkach trwałego uszkodzenia mięśni oferujemy leczenie zastępujące ich funkcje, tj.:

transfery mięśniowe
artroskopową rekonstrukcję górnej torby (SCR), * implanty przestrzeni podbarkowej – balony
aloplastykę (protezę) odwróconą

Patologie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia (LHB) i obrąbka stawowego (SLAP)

Uszkodzenie przyczepu LHB dotyczy zwykle sportów rzutowych, tenisa, czy tez wspinaczki. Wiąże się z przewlekłym bólem wewnątrzstawowym, jak również uczuciem przeskakiwania i współistniejącym osłabieniem kończyny. Leczenie polega na szyciu obrąbka panewki, przeniesieniu przyczepu LHB lub jego całkowitym uwolnieniu.

Zmiany zwyrodnieniowe pierwotne lub wtórne powierzchni stawowych

Bark będący stawem wiszącym znacznie rzadziej podlega chorobie zwyrodnieniowej pierwotnej, aczkolwiek często spotykamy zmiany z rozległym uszkodzeniem chrząstki, wtórne do przebytego urazu.

Proponujemy pełną pulę leczenia uzupełniającego ubytki chrząstki lub w przypadku jej trwałego uszkodzenia – wymianę na elementy sztuczne:

aloplastyka połowicza/anatomiczna
aloplastyka odwrócona – w przypadku niewydolnego pierścienia rotatorów

E-sklep Umów wizytę top